Kratke analize


Kratke analize

Poslovanje gospodarskih družb prometa in skladiščenja v letu 2021

Gospodarske družbe prometa in skladiščenja so zadnja leta pred epidemijo covida-19 dosegale velik neto čisti dobiček, ki pa se je ob zajezitvenih ukrepih ob epidemiji v letu 2020 prepolovil. Omejeno je bilo poslovanje mnogih prometnih dejavnosti, še posebej javnega avtobusnega, železniškega in letališkega potniškega prometa. Ker so mnoge omejitve veljale tudi v letu 2021, se je v tem letu neto čisti dobiček v dejavnosti promet in skladiščenje (H) sicer močno povečal, a za dobro desetino zaostal za poslovnim rezultatom iz leta 2019, medtem ko je bil pri vseh gospodarskih družbah v Sloveniji večji za skoraj četrtino. Končni izid poslovanja je v letu 2021 glede na leto 2019 ob še vedno manjšem prometu osebnih avtomobilov na avtocestah najbolj zaostal v spremljajočih storitvenih dejavnostih v kopenskem prometu. V spremljajočih storitvenih dejavnostih v zračnem prometu je k slabšemu rezultatu največ prispeval manjši promet potnikov na letališčih, v medkrajevnem avtobusnem prometu pa so rast dobička še vedno omejevali tudi zajezitveni ukrepi. Manjši dobiček v dejavnosti skladiščenja je bil povezan z blagovnimi rezervami, v dejavnosti pretovarjanja pa z motnjami v blagovnih verigah. Poslovni izid se je v teh dveh letih najbolj izboljšal v špedicijski in poštni dejavnosti ter v cestnem tovornem prometu. V letu 2021 so neto čisti dobiček dosegli v skoraj vseh prometnih dejavnostih, kljub zmanjšanju glede na obdobje pred epidemijo pa je bil ta ponovno daleč največji v spremljajočih storitvenih dejavnostih v kopenskem prometu.