Poročilo o produktivnosti 2019

UMAR je v letu 2018 začel opravljati naloge nacionalnega odbora za produktivnost, med katerimi je ena ključnih priprava letnega poročila o produktivnosti. Analize produktivnosti so že vrsto let sestavni del rednih publikacij UMAR, tokrat pa jih prvič objavljamo tudi samostojno....

Več

Ekonomski izzivi 2019: Soočanje s pomanjkanjem delovne sile in financiranje sistemov socialne zaščite

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj smo izdali letno publikacijo Ekonomski izzivi. Tokrat se posvečamo...

Več

Grafi tedna od 25. do 29. novembra 2019: bruto domači proizvod, trg dela, cene, prihodek v trgovini, kazalnik gospodarske klime in tržne storitve

V prvih devetih mesecih je bila rast BDP 2,7-odstotna. Umirjanje rasti tujega povpraševanja, ki je prisotno že od druge...

Več

Komentar podatka o BDP: Nadaljevanje solidne gospodarske rasti ob podpori domače potrošnje

V tretjem letošnjem četrtletju se je nadaljevala solidna rast gospodarske aktivnosti, k temu je ključno prispevala...

Več