Poročilo o razvoju: Zaostanek v gospodarski razvitosti za povprečjem EU se postopno zmanjšuje; potreba po trajnejših ukrepih za dolgoročno vzdržen razvoj in kakovost življenja

Slovenija od leta 2016 ponovno zmanjšuje zaostanek v gospodarski razvitosti za povprečjem EU, socialna vključenost prebivalstva ostaja relativno visoka, učinkovitost rabe virov in energije se je nekoliko izboljšala. To so ključne ugotovitve letošnjega Poročila o razvoju, ki smo...

Več

Grafi tedna od 15. do 19. aprila 2019: trg dela, plače, gradbeništvo, industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev

Rast zaposlenosti v začetku leta se nadaljuje, ob pomanjkanju delovne sile se povečuje zaposlovanje tujcev; okrepila se...

Več

Grafi tedna od 8. do 12. aprila 2019: izvoz in uvoz blaga, predelovalne dejavnosti, tekoči račun, obseg cestnega in železniškega blagovnega prometa

Kljub umirjanju aktivnosti v naših glavnih trgovinskih partnericah ostajajo gibanja izvozno usmerjenega dela...

Več

Ekonomsko ogledalo: V začetku leta ugodne domače gospodarske razmere in rast dohodkov ter trošenja gospodinjstev; nadaljnje umirjanje rasti v mednarodnem okolju

Gospodarske razmere so bile v začetku leta ugodne. Razpoloženje v gospodarstvu od sredine lanskega leta ostaja skoraj...

Več