Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 3/2020

Posledice epidemije koronavirusa in ukrepov za njeno zajezitev so v marcu že močno negativno vplivale na aktivnost v evrskem in slovenskem gospodarstvu. Širitev epidemije v sosednjih državah in pomembnejših partnericah je vplivala na upad povpraševanja in motnje v nabavno-prodajnih verigah. Sredi meseca so bili v Sloveniji sprejeti ukrepi, ki so med drugim prepovedali vse nenujne storitvene dejavnosti. Nekatera podjetja so se odločila za zaustavitev proizvodnje, močno je upadel tudi promet domačih in tujih tovornih vozil. Padec gospodarske aktivnosti kaže tudi podatek o porabi elektrike, ki je bila od sredine marca za okoli petino nižja kot pred letom. Tudi razmere na trgu dela so se sredi marca začele poslabševati – število brezposelnih oseb je začelo izraziteje naraščati. V drugi polovici aprila in začetku maja se je njihovo povečevanje nekoliko umirilo. Konec aprila je bilo brezposelnih 88.648 oseb, kar je petina več kot pred letom, 10. maja pa jih je bilo po neuradnih dnevnih podatkih Zavoda RS za zaposlovanje 89.635. Razpoloženje se je aprila v vseh dejavnostih še močno poslabšalo. Na najnižjo raven v zadnjih petnajstih letih je padlo tudi zaupanje potrošnikov.