Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 7/2023

V Sloveniji se umirjanje rasti gospodarske aktivnosti odraža tudi na trgu dela. Upočasnjuje se medletna rast števila delovno aktivnih, prav tako se umirja še do sredine letošnjega leta močno upadanje števila registriranih brezposelnih. Kljub umirjanju dinamike zaposlovanja pa okoli polovica podjetij v gradbeništvu, tretjina podjetij v trgovini in četrtina v predelovalnih dejavnostih še vedno poroča o pomanjkanju kadra, ki je pomemben omejitveni dejavnik poslovanja. Pomanjkanje delovne sile vpliva tudi na povečano zaposlovanje tujih državljanov, katerih število že več mesecev predstavlja več kot 90 % medletnega prirasta števila delovno aktivnih. Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je oktobra nekoliko znižala, na 6,9 %. K temu je največ prispevalo nadaljnje umirjanje rasti cen hrane in brezalkoholnih pijač, ki med 12 skupinami k inflaciji še vedno prispevajo največ. Inflacija pa še naprej presega povprečje evrskega območja (merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin – HICP, ki omogoča evropsko primerjavo). Ta razlika se od septembra ponovno povečuje, k čemur je največ prispeval iztek nekaterih ukrepov za blaženje posledic energetske draginje v Sloveniji. Do večje razlike je tako prišlo zlasti pri cenah energentov, na katere so vplivale tudi višje trošarine na naftne derivate.