Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 2/2021

V Sloveniji se je ob strogih zajezitvenih ukrepih ob drugem epidemiološkem valu prodaja v trgovini in nekaterih storitvenih dejavnostih v zadnjem četrtletju precej zmanjšala. Podobno kot v prvem valu je bilo najmočneje prizadeto gostinstvo, kjer se je z zaprtjem nastanitvenih in gostinskih obratov prihodek več kot prepolovil. Epidemija in ukrepi za njeno zajezitev so zaradi manjšega povpraševanja močno vplivali tudi na gibanje nekaterih cen storitev in blaga. V drugem epidemiološkem valu izvozno usmerjene dejavnosti in gradbeništvo niso bili vidneje prizadeti. Izvoz blaga v države EU in proizvodnja predelovalnih dejavnosti sta v zadnjem lanskem četrtletju okrevala na predkrizne ravni, močno se je okrepila tudi gradbena aktivnost. Kazalniki zaupanja nakazujejo na nadaljevanje ugodnih gibanj na začetku letošnjega leta, pritrjujeta jim tudi podatka o porabi elektrike in obsegu prometa po slovenskih avtocestah, ki sta bila januarja le nekoliko manjša kot pred letom. Ob ohranjanju interventnih ukrepov povečanje števila brezposelnih decembra in januarja ni bistveno odstopalo od sezonskih povišanj v preteklih letih, na začetku februarja pa je bilo že zaznati njihovo zmanjšanje. Število brezposelnih je bilo sicer konec januarja medletno večje za 14,6 %. Primanjkljaj konsolidirane bilance javnega financiranja po denarnem toku se je zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in ukrepov za blažitev posledic epidemije v letu 2020 močno povečal. Podobna so tudi gibanja gospodarske aktivnosti v evrskem območju. Ta se je po prvi oceni Eurostata v zadnjem četrtletju 2020 ob zaostritvi zajezitvenih ukrepov v drugem epidemiološkem valu znova skrčila, vendar precej manj v prvem.