Delovni zvezki


Delovni zvezki

Tanja Čelebič: Pregled stanja na izbranih področjih kulture v Sloveniji

Položaj Slovenije je na več področjih kulture ugoden. Obisk kulturnih prireditev je v mednarodni primerjavi razmeroma visok. Splošne knjižnice krepijo svojo vlogo kulturnih ustanov v lokalnem okolju. Dejavnosti za spodbujanje bralne kulture se krepijo. Mednarodna dejavnost na področju kulture se povečuje. Kulturno dejavnost omogoča veliko število delovno aktivnih v kulturi in v mednarodni primerjavi visoki izdatki države za kulturo. Na nekaterih področjih so gibanja manj ugodna. Razvoj jezikovnih virov in tehnologij je prepočasen, digitalizacija kulturnih vsebin ponekod zaostaja za načrti. Gibanja na področju knjige so neugodna. Gibanja kazalnikov uspešnosti poslovanja podjetij, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, so v dolgoletnem obdobju neugodna, zlasti na področju založništva.

Celotna publikacija