Delovni zvezki


Delovni zvezki

Janja Pečar: Indeks razvojne ogroženosti regij 2014–2020, metodologija izračuna

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), Ur. l. RS št. 20/2011 je  Indeks razvojne ogroženosti (IRO) relativni kazalnik razvitosti razvojne regije. Izračunan je na podlagi utežitve kazalnikov razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. IRO je bil prvič izračunan za obdobje finančne perspektive 2007–2013. Za večletni finančni okvir 2014–2020 ga je bilo potrebno na novo izračunati, pri čemer se je dopolnila tudi metodologija izračuna. Delovni zvezek podrobno predstavlja novo metodologijo izračuna.

Celotna publikacija