Delovni zvezki


Delovni zvezki

J. Povšnar, M. Koprivnikar Šušteršič, M. Kovač, J. Kušar, T. Nenadič, A. Vidrih: Analiza poslovanja slovenskih gospodarskih družb po dejavnostih v letu 2017

Avtorji v delovnem zvezku analizirajo poslovanje gospodarskih družb po posameznih dejavnostih. Poudarek je na zadnjem letu, to je letu 2017, z medčasovnimi primerjavami za obdobje 2008–2017. Avtorje zanimajo predvsem glavne značilnosti poslovanja in premoženjsko-finančnega položaja družb s poudarkom na dejavnikih, ki vplivajo na ustvarjeno dodano vrednost in konkurenčnost posameznih dejavnosti, ter pomembnejše spremembe v strukturi posameznih dejavnosti.

Publikacija v celoti

Statistična priloga