IB revija


IB revija

IB revija 1/2020

Vsebina 1. številke LIV letnika, leta 2020:

zasl. red. prof dr. Marjan Svetličič
JEL: F140
Kdo plačuje zapitek Trumpove politike

mag. Tanja Čelebič, dr. Alenka Kajzer, Urška Sodja, Mitja Perko, mag.
JEL: J210, J610
Migracije kot potencialna ponudba delovne sile v Sloveniji in vključevanje tujcev v družbo

dr. Alenka Kajzer 
JEL: J810, J880
Kakovost dela in zaposlitve – izzivi merjenja in rezultati

Vid Vodopivec 
JEL: M310
Willingness to pay for craft beer in Slovenia