Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 4. do 8. septembra 2023: blagovna menjava, število registriranih brezposelnih oseb, vrednost davčno potrjenih računov in poraba elektrike

Julija se je nadaljevalo realno upadanje izvoza in uvoza blaga, v prvih sedmih mesecih je bila tako blagovna menjava opazno manjša kot pred letom (izvoz za 4,9 %, uvoz za 7,5 %). Nadaljuje se tudi trend medletnega upadanja porabe elektrike, ki ga povezujemo z manjšo industrijsko porabo, zlasti energetsko intenzivnega dela industrije, avgusta pa se je upad zaradi vremenskih ujm še poglobil. Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 20. avgustom in 2. septembrom medletno ponovno višja, potem ko je bil rezultat v predhodnem štirinajstdnevnem obdobju, ko so na prodajo verjetno vplivale tudi poplave, slabši. Brezposelnost ostaja nizka, ob velikem pomanjkanju delovne sile precej upada tudi dolgotrajna brezposelnost. 

Blagovna menjava se je julija nadalje zmanjšala in je bila opazno manjša kot pred letom. K julijskemu upadu realnega izvoza blaga je  prispevalo zlasti zmanjšanje izvoza v države izven EU. Nekoliko se je sicer povečal izvoz v države EU, a je ostal še vedno precej manjši kot v povprečju predhodnih četrtletij (desez.). Nadaljevalo se je tudi zmanjševanje realnega uvoza blaga, ki je julija dosegel najnižje vrednosti od sredine leta 2020. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bila v prvih sedmih mesecih letos blagovna menjava precej manjša (izvoz za 4,9 % in uvoz za 7,5 %). Šibka aktivnost v glavnih trgovinskih partnericah še naprej negativno vpliva na razpoloženje in pričakovanja v izvozno usmerjenih dejavnostih, saj so pričakovanja glede izvoznih naročil avgusta ostala zelo nizka.

Mesečni upad števila registriranih brezposelnih je bil avgusta (–0,6 %) po sezonsko prilagojenih podatkih podoben kot v prejšnjih dveh mesecih. Po originalnih podatkih je bilo konec avgusta brezposelnih 47.383 oseb, kar je 0,2 % več kot konec julija, a je to večinoma odraz sezonskih gibanj. Medletno je bilo število brezposelnih za 12,1 % nižje. Ob velikem pomanjkanju delovne sile je bilo konec avgusta medletno za 22,5 % manj dolgotrajno brezposelnih.

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 20. avgustom in 2. septembrom 2023 medletno višja za 4 %. Vrednost se je okrepila po slabšem rezultatu v predhodnem 14-dnevnem obdobju (ta je bil verjetno povezan tudi z manjšo prodajo po poplavah, ki so v začetku avgusta prizadele Slovenijo). V trgovini je bila, po medletnem upadu v preteklem 14-dnevnem obdobju, medletno večja za 4 %. Pri tem je bila prodaja v trgovini na drobno, kjer je bilo izdanih za skoraj polovico skupne vrednosti davčno potrjenih računov, medletno večja za 4 %, prodaja v trgovini z motornimi vozili za 12 %, prodaja v trgovini na debelo pa je bila medletno manjša za 2 %. Okrepila se je tudi rast prodaje v gostinstvu (s 3 % na 9 %) in v nekaterih kulturnih, razvedrilnih in športnih storitvah ter igrah na srečo (skupaj je bila rast v drugih storitvenih dejavnostih 17-odstotna, v preteklem obdobju pa 4-odstotna). 

Poraba elektrike je bila avgusta medletno nižja za 18 %. K večjemu upadu kot v preteklih mesecih je vplivala tudi vremenska ujma s poplavami, ki je v začetku avgusta prizadela Slovenijo. Sicer pa ima po naši oceni na medletno nižjo porabo še naprej velik vpliv nižja industrijska poraba, predvsem energetsko intenzivnega dela industrije. Med našimi glavnimi trgovinskimi partnericami so imele avgusta medletno nižjo porabo Avstrija (–7 %), Francija (–5 %) in Nemčija (–2 %), medletno višjo pa Hrvaška (2 %) in Italija (1 %).